2021-01-27

شش امتیاز برای توجه در خرید کوارتز استون تاپ

کوارتزیت یک نوع سنگ مصنوعی از کریستال کوارتز ساخته شده است. از آنجایی که ماده اصلی شن کوارتز است، کوارتزیت چگالی بالا، سختی بالا، و خراش آسان نیست. به همین شکل، قابلیت پراکنده و آب ضعیف است.